HARMONOGRAM

Harmonogram Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i Innowacje XXI wieku” 15 maja 2022r. – zakończenie zgłoszeń do udziału w konferencji 18 maja 2022r. – przekazanie uczestnikom informacji na temat zakwalifikowania się do jednego z bloków tematycznych oraz informacji technicznych do obsługi platformy ClickMeeting 20 maja 2022r. – przekazanie uczestnikom szczegółów technicznych dotyczących prezentacji oraz artykułów naukowych […]

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Czy kiedykolwiek zwracałeś uwagę na gesty, które dostajemy od odbiorcy? Wiedziałeś, że skuteczny przekaz jest zależny od mowy ciała aż w 60 procentach? W tym artykule dowiesz się jak odczytywać różne niewerbalne komunikaty i na co zwracać uwagę podczas rozmowy. Komunikacja niewerbalna, inaczej mowa ciała, polega na przekazywaniu informacji z użyciem między innymi: min, gestów, ruchów ciała, tonu głosu czy postawy. Na podstawie badań Roy’a Birdwhistella […]

9  SKUTECZNYCH METOD ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka związanego
z realizacją projektu, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Jedną ze składowych zarządzania projektem jest […]