Organizatorzy

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej szczyci się już ponad 25-letnią historią. Każdego roku kształci setki studentów odnoszących sukcesy zarówno na polu naukowym jak i zawodowym. Aktywnie działa poza murami Uczelni wpływając na rozwój biznesu w regionie oraz prowadząc liczne współprace na arenie międzynarodowej. Dzięki swojej otwartości i zaangażowaniu wspiera inicjatywy realizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe.

Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania

SSMiZ Polska to Stowarzyszenie, które poprzez swoją działalność wspiera rozwój, innowacyjność i odpowiedzialny biznes. SMSMiZ przy współpracy z uczelniami wyższymi i polskimi przedsiębiorcami prowadzi badania z zakresu m.in. zarządzania, marketingu i jakości. Dzięki swojej działalności naukowo-badawczej Stowarzyszenie jest w stanie wspierać młodych ludzi w rozwoju i kształtować biznes oparty na merytorycznej wiedzy i dobrych praktykach.

KN ZZL Experience

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi to jedno z najbardziej nagradzanych i aktywnie działających Kół na Politechnice Łódzkiej. Zrzesza ono ambitnych i zaangażowanych studentów Uczelni, którzy realizują projekty na rzecz uczelnianej i lokalnej społeczności, wpływając przy tym na własny rozwój. Pomimo tytułowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi członkowie Koła gromadzą cenne doświadczenie na wielu frontach – uczestniczą w przygotowaniach do największych w Polsce Akademickich Targów Pracy, wspierają maturzystów w przygotowaniach do matury czy organizują interdyscyplinarne konferencje naukowe.

Zgłoszenia

Aktualności