O konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Zarządzanie i Innowacje XXI wieku odbędzie się 14 czerwca 2022 roku. Jest to pierwsza edycja wydarzenia organizowana przy współpracy Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Studentów Marketingu i Zarządzania oraz KN ZZL Experience. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie na Wydziale Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej oraz online. Z obu form uczestnictwa mogą skorzystać zarówno prelegenci, jak i publiczność zainteresowana wystąpieniami.

Wydarzenie w swojej strukturze podzielone jest na trzy bloki tematyczne:

  • nauk społecznych i humanistycznych
  • nauk inżynierskich i technicznych
  • nauk medycznych i okołomedycznych


Każdy blok będzie prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Bloki Konferencji będą składały się z 10-minutowych prezentacji prelegentów, po których przewidziane jest po 5 minut na pytania od publiczności.

Monografia

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej funkcjonuje w strukturach Uczelni już od 1972 roku. Rocznie wydaje ok. 60-70 publikacji, a wśród nich znajdują się monografie, czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty oraz materiały konferencyjne. A to wszystko dzięki współpracy redaktorów naukowych odpowiedzialnych m.in. za redakcję językową i stylistyczną publikacji i redaktorów technicznych pracujących nad korektą, składem i przygotowaniem tekstu do druku. 

Publikacja w monografii jest nieodpłatna. Szczegóły i wymogi edytorskie uczestnicy konferencji otrzymają w wiadomości e-mail po zarejestrowaniu się na konferencję.

Zgłoszenia

Aktualności

Organizatorzy

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej szczyci się już ponad 25-letnią historią. Każdego roku kształci setki studentów odnoszących sukcesy zarówno na polu naukowym jak i zawodowym. Aktywnie działa poza murami Uczelni wpływając na rozwój biznesu w regionie oraz prowadząc liczne współprace na arenie międzynarodowej. Dzięki swojej otwartości i zaangażowaniu wspiera inicjatywy realizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe.

Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania

SSMiZ Polska to Stowarzyszenie, które poprzez swoją działalność wspiera rozwój, innowacyjność i odpowiedzialny biznes. SMSMiZ przy współpracy z uczelniami wyższymi i polskimi przedsiębiorcami prowadzi badania z zakresu m.in. zarządzania, marketingu i jakości. Dzięki swojej działalności naukowo-badawczej Stowarzyszenie jest w stanie wspierać młodych ludzi w rozwoju i kształtować biznes oparty na merytorycznej wiedzy i dobrych praktykach.

KN ZZL Experience

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi to jedno z najbardziej nagradzanych i aktywnie działających Kół na Politechnice Łódzkiej. Zrzesza ono ambitnych i zaangażowanych studentów Uczelni, którzy realizują projekty na rzecz uczelnianej i lokalnej społeczności, wpływając przy tym na własny rozwój. Pomimo tytułowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi członkowie Koła gromadzą cenne doświadczenie na wielu frontach – uczestniczą w przygotowaniach do największych w Polsce Akademickich Targów Pracy, wspierają maturzystów w przygotowaniach do matury czy organizują interdyscyplinarne konferencje naukowe.