Monografia

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej funkcjonuje w strukturach Uczelni już od 1972 roku. Rocznie wydaje ok. 60-70 publikacji, a wśród nich znajdują się monografie, czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty oraz materiały konferencyjne. A to wszystko dzięki współpracy redaktorów naukowych odpowiedzialnych m.in. za redakcję językową i stylistyczną publikacji i redaktorów technicznych pracujących nad korektą, składem i przygotowaniem tekstu do druku. Pracownicy wydawnictwa w swoich działaniach kieruje się zasadami etyki publikacji, a każda publikowana treść jest poddawana ustalonej procedurze recenzowania.

Publikacje Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej znajdują się na liście punktowanych wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe. Dzięki temu autorzy publikujący w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej zyskują za swoje prace znaczną ilość punktów, które wlicza się do dorobku naukowego.

Tematyka publikowanych przez Wydawnictwo publikacji koncentruje się głównie wokół nauk technicznych, zgodnie z zagadnieniam, i jakie poddaje się szczególnej uwadze na uczelni technicznej. Nie brakuje jednak publikacji z zakresu nauk przyrodniczych czy nauk społecznych.

Nowości wydawnicze dostępne są dla zainteresowanych w księgarni stacjonarnej oraz internetowej, a wiele z publikacji dostępnych jest online, w trybie Open Access, za pośrednictwem repozytorium lub biblioteki cyfrowej CYBRA.

Publikacja w monografii jest nieodpłatna. Szczegóły i wymogi edytorskie uczestnicy konferencji otrzymają w wiadomości e-mail po zarejestrowaniu się na konferencję.

Zgłoszenia

Aktualności