JAK RADZIĆ SOBIE Z KONFLIKTEM

Relacje otaczają nas wszędzie nie tylko w pracy ale także w rodzinie, na uczelni oraz wszędzie gdzie mamy do czynienia z innymi ludźmi. Musimy pamiętać, że nie spadają one z nieba, to my sami je budujemy […]

METODA FMEA

Czy wprowadzając do produkcji nowy wyrób faktycznie jesteśmy zdani na przypadek co do jego jakości? Oczywiście odpowiedzieć możemy dwutorowo. TAK, jeżeli proces planowania zostanie potraktowany po macoszemu lub, co gorsza, pominięty. TAK, jeżeli proces planowania zostanie potraktowany po macoszemu lub, co gorsza, pominięty. NIE, jeżeli wykorzystamy dostępne metody […]