HARMONOGRAM

Harmonogram Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i Innowacje XXI wieku” 15 maja 2022r. – zakończenie zgłoszeń do udziału w konferencji 18 maja 2022r. – przekazanie uczestnikom informacji na temat zakwalifikowania się do jednego z bloków tematycznych oraz informacji technicznych do obsługi platformy ClickMeeting 20 maja 2022r. – przekazanie uczestnikom szczegółów technicznych dotyczących prezentacji oraz artykułów naukowych […]

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Czy kiedykolwiek zwracałeś uwagę na gesty, które dostajemy od odbiorcy? Wiedziałeś, że skuteczny przekaz jest zależny od mowy ciała aż w 60 procentach? W tym artykule dowiesz się jak odczytywać różne niewerbalne komunikaty i na co zwracać uwagę podczas rozmowy. Komunikacja niewerbalna, inaczej mowa ciała, polega na przekazywaniu informacji z użyciem między innymi: min, gestów, ruchów ciała, tonu głosu czy postawy. Na podstawie badań Roy’a Birdwhistella […]

9  SKUTECZNYCH METOD ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka związanego
z realizacją projektu, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Jedną ze składowych zarządzania projektem jest […]

JAK RADZIĆ SOBIE Z KONFLIKTEM

Relacje otaczają nas wszędzie nie tylko w pracy ale także w rodzinie, na uczelni oraz wszędzie gdzie mamy do czynienia z innymi ludźmi. Musimy pamiętać, że nie spadają one z nieba, to my sami je budujemy […]

METODA FMEA

Czy wprowadzając do produkcji nowy wyrób faktycznie jesteśmy zdani na przypadek co do jego jakości? Oczywiście odpowiedzieć możemy dwutorowo. TAK, jeżeli proces planowania zostanie potraktowany po macoszemu lub, co gorsza, pominięty. TAK, jeżeli proces planowania zostanie potraktowany po macoszemu lub, co gorsza, pominięty. NIE, jeżeli wykorzystamy dostępne metody […]